doelstelling artikelen messenger vliegvissen4 juli 2013

Mededeling Bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van HSV De Graskarper op 17 juni 2013 heeft het Dagelijks Bestuur van HSV De Graskarper de volgende mededelingen over de herbouw van het clubgebouw gedaan. Drie aannemers hebben offerte gemaakt. Uit die drie is de firma Mans gekozen. Gebleken is dat de kosten van de herbouw en de schade aan de inventaris – ondanks stevige onderhandelingen – hoger uitvallen dan het door de verzekering uit te keren bedrag (het maximaal verzekerde bedrag). Er zullen dus ook eigen middelen door HSV De Graskarper aangewend moeten worden. Het totaalbedrag valt o.a. hoger uit vanwege allerlei veiligheidseisen; zo moet o.a. de nieuwe gasleiding in een mantelbuis in een nieuwe fundering onder het clubhuis komen te liggen. Ook is het begin van de herbouw afhankelijk van het gereedkomen van de noodzakelijke werkzaamheden van Liander en Nuon. De werkzaamheden gaan dus nog wel een poosje duren. De aanvankelijke verwachting dat e.e.a. na de vakantie gereed zou zijn lijkt niet reëel. Eind september, begin oktober is een meer realistische prognose. E.e.a. betekent dat we na de vakantie meer dan waarschijnlijk nog enkele bindavonden bij onze uitstekende gastheren in Giesbeek zullen moeten houden. We houden u op de hoogte!!

 

 

<< Vorige | Volgende >>