De vereniging

De Vereniging Last Hope telt per 1 januari 2016 55 leden. De jaarlijkse bijdrage (contributie) bedraagt met ingang van 1 januari 2016 €25,- per jaar.

Aanmelden als nieuw lid: U meldt zich aan met het volgende formulier: klik hier

Opzeggen: Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te gebeuren tegen het eind van het verenigingsjaar met in achtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Vragen en opmerkingen over de website kunnen gericht worden aan Ton Boolman onze webmaster Zet javascript aan voor email-adres

In verband met het gebruik van het clubgebouw van HSV Ons Genoegen in Giesbeek en onze visactiviteiten in de wateren rond Giesbeek wordt van iedereen verwacht in te schrijven voor of een hoofd- of een nevenlidmaatschap van HSV Ons Genoegen. Hiermee verkrijgt u tevens de visrechten op de viswateren van Ons Genoegen en op de viswateren van de Federatie Midden Nederland.
Zie ook: Website HSV Ons Genoegen

Voor uitgebreide informatie over hoofd- en nevenlidmaatschappen kunt u kontakt opnemen met de Secretaris Last Hope.

Meer vragen? Onze secretaris helpt U verder! Hij beantwoordt Uw vragen en nodigt U graag uit voor een nadere kennismaking met de Vereniging.