doelstelling artikelen messenger vliegvissenUpdate 21 december 2015


Lopend Jaarverslag 2015
de activiteiten06 januari 2015: Nieuwjaarsreceptie

Op 6 januari heeft VVV Last Hope op de 1e clubavond van het nieuwe jaar de traditionele receptie gehouden, waarbij even werd stilgestaan bij het voorgaande jaar. Het “feest” begon al meteen bij binnenkomst. Iedereen wenste elkaar een voorspoedig en/of gelukkig nieuw jaar met uiteraard veel vis op het tijdelijke droge. Er werden weer veel meegenomen prijzen uitgestald op de prijzentafel, die met prullaria tot waardevol bindmateriaal en flessen wijn aan toe weer als van oudsher goed gevuld was. Verder werd ook de nieuwe Messenger weer uitgereikt. En ook daar werd graag even in gekeken.
Zo’n 30 mensen zijn komen “opdraven”. De sfeer is gemoedelijk en gezellig. Op deze avond wordt uiteraard geen bindkoffer meegenomen. Nogmaals, gewoon eens lekker zitten bijkletsen over persoonlijke zaken, genieten van de door René gemaakte hapjes, grappen en grollen uitwisselen en natuurlijk ook over onze gezamenlijke hobby o’ha-en: het vliegvissen. Er worden voorts al weer plannen gemaakt voor het gezamenlijk binden van patronen en zelfs een visvakantie in het buitenland komt op tafel.
De loterij is als altijd een groot succes en ook het beruchte “groene pak” wisselt weer van eigenaar. Het was opnieuw een prima Last Hope activiteit. Details als steeds in de volgende Last Hope Messenger.
17 februari 2015: Lezing Glomma, Kvennan Fly Fishing

Het was druk en gezellig in het clubhuis, op dinsdag 17 februari, liefst 31 leden en 2 introducees waren naar Duiven gekomen om meer te weten te komen over een Noorse top vlagzalm rivier, namelijk de Glomma. En vooral het feit dat Hein van Aar, de “riverkeeper” zelf, kwam vertellen over “zijn” ”Fly Only” stuk, het ca. 500m hoog gelegen, 16 km lange Kvennan Fly Fishing deel van de noordelijke Glomma tussen Tolga en Tynset, maakte deze clubavond wel heel aantrekkelijk.
Tijdens het vertonen van prachtige foto’s en video’s van de rivier, de omgeving, van kromme hengels, strakke lijnen en natuurlijk prachtige vissen, vertelde Hein hoe hij in deze baan was “gerold”. De vlagzalm in dit Glomma stuk is zeer honkvast. Dit komt door de omstandigheden dat het riviergedeelte tussen Tolga en Tynset zeer voedselrijk is en dat er uitstekende paaigronden zijn.
Verder is dit riviergedeelte wat vlakker en volgt een lang sneller stromend gedeelte, zodat de rivier erg zuurstofrijk is. Voor vliegvissers is ook belangrijk dat het Kvennan Fly Fishing stuk in het algemeen zeer goed bewaadbaar is, veel beter dan verder benedenstrooms (bijv. zuid van Atna) waar de rivier veel breder en dieper is, sneller stroomt en waar veel meer stenen in de rivier voorkomen. Dankzij de werkzaamheden van Hein zijn er weer veel en grote vlagzalmen in de Glomma tussen Tolga en Tynset te vangen!
Veel meer over deze avond vind je natuurlijk in de nieuwe Last Hope Messenger.
22 februari 2015: Snoekvisdag Linge en omgeving

“Ze waren los!”. Op 22 februari gingen 18 Last Hopers de snoeken in de Betuwe belagen. Sommigen kregen geen beet, anderen kregen meerdere malen beet maar vingen toch niets, maar door anderen werd vóór en na de erwtensoep met sambal behoorlijk wat snoek gevangen… verdere woorden zijn bij deze foto’s eigenlijk overbodig, maar in de a.s. Messenger wordt natuurlijk veel uitgebreider over deze zeer geslaagde Last Hope activiteit bericht.
17 maart 2015: Algemene Ledenvergadering

Op 17 maart werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren 27 leden aanwezig, terwijl van 5 leden bericht van verhindering werd ontvangen. Gezien het totale ledental van 54 is dit een uitstekende opkomst, en het bewijs dat de vereniging leeft onder haar leden.
Voorafgaand aan de vergadering werd een enquête formulier uitgereikt om o.a. het animo te peilen voor de diverse vrijwillige functies die de vereniging kent, zoals bind- en werpinstructie, redactiewerk, en bardiensten; om te onderzoeken hoe we het als vereniging doen, of we in behoeftes voorzien of aan verwachtingen beantwoorden; en ook om suggesties te krijgen voor verbetering v an het activiteitenprogramma. De respons was groot en positief.
Uiteraard werd aan het begin van de vergadering stilgestaan bij het overlijden van ons erelid Ad van Lith. En verder werd de uitgebreide agenda behandeld. Bijzonderheden binnen de vergadering waren de beloning van onze vrijwilligers met een cadeaubon van een van onze adverteerders. De positieve stand van zaken van de financiën en het goede beleid van de penningmeester werd geprezen. Ook het clubblad en de website bleken opnieuw zeer te worden gewaardeerd.
Bij de bestuursverkiezing trad voorzitter Tom Huijser af en werd opgevolgd door Kees van den Burg. Secretaris Jan van den Boogaard werd opgevolgd door André Kersten. Jan van den Boogaard werd in het zonnetje gezet voor het vele goede werk dat hij voor de vereniging had verricht en bij acclamatie benoemd tot lid van verdienste van Vliegvisvereniging Last Hope. Beide aftredende bestuursleden kregen ook nog het boek “A World of Pike Flies” van Ad Swier, met een kunstzinnige opdracht van Ad Swier zelf, waarvoor de nieuwe voorzitter speciaal naar Zwolle was gereisd.
De activiteitencommissie heeft weer een aantal prachtige activiteiten op het programma staan.
Uiteraard werden er nog veel meer zaken behandeld in deze Algemene Ledenvergadering. Een uitgebreid verslag, alsmede de notulen, zal worden opgenomen in de nieuwe Messenger.Op de foto de uitreiking van de oorkonde, behorende bij de benoeming tot lid van verdienste,
aan Jan van den Boogaard (rechts).14 april 2015: Lezing: “Meivliegen aan de Wiesent”

Op de avond van 14 april was Jan Aben bij ons in Duiven te gast. Jan vist al meer dan 30 jaar met veel plezier in de kalkrivier de Wiesent, in de Fränkische Schweiz in Duitsland, een heuvelachtige streek noord van Nürnberg, zo’n 550 kilometer van Arnhem, en hij wilde zijn enthousiasme graag met ons delen.
Het heuvelachtige gebied is niet echt toeristisch, en onderkomen en eten is er daarom nog steeds zeer betaalbaar. Bovendien zijn de vergunningen ook niet extreem duur; de dagkaarten kosten rond de € 30,-, en vergeleken met de klassieke Engelse “chalkstreams” is dat natuurlijk een schijntje. Het beste stuk van de Wiesent ligt tussen Hollfeld en Ebermannstadt, daar zijn 30km uitstekend salmonidenwater te vinden. Daar gaat hij twee tot drie keer per jaar naar toe, maar in ieder geval in de eerste week van juni, want: “6 juni” moet in de visperiode zitten.
Waarom dat dan??? Nou, gemakkelijk zat, want begin juni is de tijd van de meivliegen hatches aan de Wiesent; volgens Jan de beste meivliegen rivier van Duitsland. En als je er op het juiste moment bent (rond 6 juni dus), dan kun je er ’s middags (zo rond drie uur) ongelooflijke hatches (“Schlupfen” zegt de Duitser) beleven. Dan komen er overal Danica’s uit het water en zeilen er tientallen “duns” met rechtopstaande vleugeltjes over het lichtblauw gekleurde water van de Wiesent.
Jan houdt een zeer interessante en leerzame presentatie en bindt ook nog een ‘upside down” meivlieg voor. Veel meer over deze prima Last Hope avond natuurlijk in de aanstaande Messenger.
26 april 2015: Riviervisdag

Maar liefst 26 Last Hopers hadden zich aangemeld voor de riviervisdag op 26 april. Meestal gaan we in de zomer naar de rivier, voor een roofblei safari, maar nu moest er gericht op grote voorns en windes gevist worden. Er lag een geweldige uitdaging voor de activiteitencommissie om al die vliegvissers over de oevers en tussen de kribben van het Pannerdensch kanaal te verdelen en ze ook nog naar veelbelovende stekken te brengen. Het plan was om een aantal vissers vanaf de Loowaard richting het Looveer te laten vissen, en een andere groep vanaf het Looveer richting de IJsselkop bij Westervoort. Daarbij zouden de beste kribben en kribvakken worden aangewezen en verteld worden hoe er te vissen en welke nimfen te gebruiken.
René van Haastrecht heeft het verleden jaar enorm veel tijd aan de rivier doorgebracht en kent alle kribben, neren en zandbanken. Hij zou zijn kennis ter beschikking van de vissers stellen.
Helaas, hoe dichterbij het weekend van 26 april kwam, hoe slechter het weer werd. Bovendien heerste de griep nog steeds, en zo regende het niet alleen water, maar ook afmeldingen. Uiteindelijk stonden er op de 26e maar 9 Last Hopers bij het clubgebouw, het was koud en de donkere lucht voorspelde niet veel goeds. Er werd bij de Loowaard begonnen, waar snel succes uitbleef. Bovendien werd het weer almaar slechter.
De kleine vonkjes enthousiasme doofden al snel, en de groep dunde snel nog verder uit. Toen René een plek had gevonden waar de vis begon te bijten en enkele dikke voorns aan hun element werden onttrokken stond hij daar alleen nog met de Bosjes. En net op dat moment moest André zijn medicijnen hebben. En toen was René nog maar alleen. De dag was amper twee uur onderweg. De riviervisdag werd de kortste activiteit in de Last Hope geschiedenis.
We moeten in de nazomer, bij beter weer, maar revanche gaan nemen.Want, die dikke windes zitten er echt wel!26 mei 2015: Lezing: “Rivier (wedstrijd)vissen”

Op 26 mei waren de bekende wedstrijdvissers Semih Egenem en Robert Sapulette opnieuw bij ons te gast. Dit keer om ons in te wijden in (bijna) alle geheimen van het wedstrijdvissen op forelrivieren. Er was weer veel belangstelling.
Semih begon zijn verhaal met te vertellen welke manieren zij gebruikten om op de rivier te vissen. Hij noemde: Tsjech nimfen, droge vlieg en streamer.
Wedstrijdvissers maken in 80% van de gevallen gebruik van de Tsjech nimf techniek, waarmee met tungsten verzwaarde nimfen strak tegen de bodem worden aangeboden. Omdat beetverklikkers de nimf op een en dezelfde diepte houden en daarmee het bodemprofiel niet gevolgd kan worden, wordt dikwijls een stuk gekleurd nylon in de leader geknoopt, om toch een referentiepunt/beetindicatie te hebben. Om de schuwe vis niet te verstoren, zo licht mogelijk te kunnen vissen, maar toch “body” te hebben om de vis te kunnen drillen, worden lange hengels, AFTMA (minstens) 3, met een stevige onderste helft en een soepele top ingezet. De leaders zijn erg lang, soms tot wel 12 meter. Het zijn getrokken, tapse leaders, dikwijls in een opvallende kleur, om als zichthulp te fungeren. Door hun lengte zit er al veel rek in deze “camou French leaders”(Hends), maar als je ze een tiental minuten in kokend water legt (grote truc!), worden ze nog een stuk elastischer.
Na het verhaal van Semih, en de aansluitende pauze, gaat Robert een paar vliegjes voorbinden. Hij begint met het strippen van fibers uit een pauwoog met behulp van een vlakgom, zodat je de zgn. quills krijgt. Eerst bindt hij een goudkopnimfje op een normale nimfhaak. Het patroontje/bindrecept is: oranje binddraad, 2,8mm tungsten goudkopje achter het haakoog, staartje van coq de Léon fibers, lijfje van quill, wikkelingen naast elkaar, met binddraad een oranje “hotspot” achter het kraaltje. Het lijfje wordt afgelakt met “Rock-hard UV brushable varnish”(Flybox).
Vervolgens neemt hij een jighaakje en zet daar een “slotted” tungsten goudkopje op. Vervolgens zwart binddraad opzetten. Daarna een staartje van Coq de Léon, en heel dun koperdraad ribbing (blauw, aquamarine). Met het binddraad wordt een taps, zwart lijfje gewikkeld. Daarna de ribbing tegengesteld naar voren ribben. Dan een hotspot maken achter het kraaltje, met oranje “gelcore”, een soort chenille. Nu het lijfje aflakken met “Rock-hard” en na het uitharden (10 seconden), een hackeltje van CdC (twee slagen) achter het kopje. Die CdC hackel houdt luchtbelletjes vast die het vliegje onder water extra aantrekkelijk maken.
31 mei 2015: Ben Bod dag

Al een week lang voorspelde het KNMI een prachtige, warme zondag als afsluiting van deze veel te koude meimaand en dus keken we reikhalzend uit naar 31 mei, want dan zou het in de Achterhoek gaan gebeuren. En toen, pas op zaterdag 30 mei, kwam “De Bilt” terug op zijn beloften en werden alle mooi weer voorspellingen ingetrokken. Het werd plotseling minder warm, de zon verschool zich achter dikke wolken, er stond een harde tot zeer harde wind en voor na de middags was regen beloofd. Desalniettemin verzamelden 13 Last Hopers zich om 09.00u ’s morgens bij De Radstake en toen iedereen er was gingen groepjes van 2 á 3 vliegvissers op pad. Men verdween naar alle windstreken. Er werd koers gezet naar de vaste “hotspots”, maar ook minder bekende stekken werden aangedaan.
Het was meters maken langs het water en turen door de polaroid bril om de vissen te vinden. Het donkere weer was daarbij niet erg behulpzaam. Er waren maar een paar schooltjes voorn te ontdekken en erg bijtgraag waren ze ook niet. Toch wist Jan er 20 op de kant te krijgen met een #16 “rode rug”, een nimfje dat hij (met de voorkennis van de hoofdredacteur) had gebonden naar aanleiding van het voornvliegenartikel in de (toen nog niet verschenen) Messenger van mei 2015.
Tja, en omdat bij het vissen de tijd vliegt, moesten verschillende vissers zich haasten om nog een beetje op tijd bij De Radstake aan te schuiven. Zoals altijd was de lunch bijzonder voedzaam, maar ook weer heel erg gezellig. Niet alleen werden er stekken uitgewisseld en de verhalen van de ochtend verteld, maar ook anekdotes van eerdere visavonturen werden verteld en het visserslatijn was niet van de lucht. Zo was er bijvoorbeeld discussie of je wel of geen beetverklikkertje moet gebruiken bij het nimfen. De een is er voorstander van en vangt er heel goed mee, een ander vet een stukje leader in en gebruikt dat als zichthulp, terwijl weer iemand anders zegt dat allemaal niet nodig te hebben. Hij vertelde op die manier een flinke voorn gevangen te hebben, die de nimf wel erg diep had ingeslikt… je kon er op wachten: het commentaar was dat hij de aanbeet daardoor dus te laat gezien had en dat de vis daarom zo diep had geslikt…De “uitsmijter Radstake” was weer favoriet!20 juni 2015: Avondvissen Drontermeer

Op 20 juni zijn 10 Last Hopers gaan avondvissen in het Drontermeer bij “Strandpaviljoen De Oase”. Het was windstil en de temperatuur was aangenaam. Frans en Ries waren ’s middags al op verkenning gegaan en hadden al een paar vissen gevangen, waaronder een hele mooie winde. Na het nemen van een groepsfoto verspreidde men zich over de stekken en “swiepte” zijn vliegjes naar veelbelovende rietkragen en naar kringen op het wijd.
Er werd weinig gevangen, de droge vlieg werd zo goed als genegeerd, maar met nimfjes werden toch een aantal baarsjes en blankvoorns gescoord. Hoewel qua natuur het minst aantrekkelijk bleek het “zwembadje” de meeste vis op te leveren.
Op deze langste dag van het jaar kon er lekker lang doorgevist worden en was er ook tijd genoeg om even op een bankje bij te praten over favoriete vliegen en de beste tactieken. Ondanks de tegenvallende vangsten was het toch weer een prima Last Hope activiteit.
Volgend jaar zijn we er weer! De Drontermeer vissen zijn gewaarschuwd!
26 juni 2015: Visdag met “wounded warriors”

Hoewel het geen formele Last Hope activiteit betreft vinden we het toch de moeite waard om deze activiteit in het lopend jaaroverzicht op te nemen. Op 26 juni heeft een viertal Last Hopers bij de forellenvijvers van Aquavita een clinic vliegvissen gegeven aan een aantal van onze veteranen, die met een PTSS kampen.
Voor de middag hebben Frans Willems en Ries Groeneveld aandacht besteed aan de theorie van de vliegvisserij en na de gezellige lunch voegden Raymond Bouwman en Jan van den Boogaard zich bij het gezelschap om te assisteren bij de werplessen en bij het daadwerkelijk vissen in de forellenvijvers.
We hadden een hele vijver voor ons alleen, en bij het mooie weer werd er door bijna iedereen gevangen, zodat er ook nog een demonstratie forel fileren kon worden gegeven. Het was een zeer geslaagde dag, waarvoor de initiatiefnemers terecht veel complimenten en dank ontvingen.
5 oktober 2015: Jaarlijkse putvisdag met BBQ

Op 5 oktober 2015. Werd de jaarlijkse putvisdag met BBQ als opening van het bindseizoen gehouden bij onze adverteerder Aquavita in Driel. Wel 20 Last Hopers waren op de activiteit afgekomen en genoten van het mooie weer, de bijtgrage forellen, koffie en gebak, en de vleesjes die door onze activiteitencommissie vakkundig werden gegrild.
Die activiteitenjongens kwamen door de grote opkomst nauwelijks zelf aan het vissen toe. Er werd aardig wat vis gevangen, door sommigen veel, door anderen minder, en door Eibert zelfs zijn eerste forellen aan de vliegenhengel. Het harde werk van de activiteitencommissie loonde, binnen anderhalf uur was er niets meer over van het vlees, het brood en de salades. Een prima seizoen opening, dus.
12 oktober 2015: Lezing Kelvin Leenheer over het vissen met streamers op grote snoeken op diep water

Op 12 oktober 2015 kwam Kelvin Leenheer naar Duiven om in ons gezellige clubhuis een lezing te geven over het vissen met streamers op grote snoeken op diep water. Kelvin vist in de randmeren vanuit zijn bellyboat en weet met zijn speciaal ontwikkelde streamers enorme snoeken van wel 10 meter diepte naar boven te halen.
Kelvin is een ongelooflijk gedreven vliegvisser die niets liever (en niets anders?) doet dan zijn technieken, hengels en vliegenlijnen te optimaliseren om zo succesvol mogelijk te zijn. Kelvin hield een enthousiast verhaal doorspekt met prachtige foto’s. Aan het einde van de avond bond hij ook nog een van zijn succes streamers voor. Het was weer een zeer geslaagde Last Hope activiteit.
18 oktober 2015: Najaar werpdag aan de oever van het Pannerdensch Kanaal

Op 18 oktober 2015 verzamelden zich 7 Last Hopers en 3 instructeurs voor de najaar werpdag aan de oever van het Pannerdensch Kanaal, bij het Looveer, om eens flink te werken aan de verbetering van de individuele werptechnieken. Maar al doende bleek dat er soms een “mismatch” was tussen de vliegenhengels en de gebruikte vliegenlijnen, en ook dat sommige lijnen nodig aan onderhoud toe waren.
Dus werden lijnen onderling uitgewisseld (tijdelijk), en omdat Joop een cleaning/conditioning setje bij zich had, konden de stroevere lijnen snel even een welverdiende APK krijgen. Alle acties samen bleken heel succesvol. Er werden strakke lijnen geworpen en grotere afstanden dan ooit behaald. Pure winst, die zich zeker zal uitbetalen op de a.s. voorn- en putvisdagen!
25 november 2015: De (uitgestelde) tweede Ben Bod Voornvisdag (BBVVD)

Op 25 november 2015 stond de – uitgestelde – tweede Ben Bod Voornvisdag (BBVVD) op het programma. Het was fraai herfstweer en de verwachtingen waren hooggespannen. De mooie Achterhoekse beken lagen er uitnodigend bij, maar de voorns gaven niet, of nauwelijks thuis, misschien waren we toch een paar weken te laat?
Het mocht de pret niet drukken, de BBVVD’s behoren tot onze gezelligste clubactiviteiten, en veel Last Hopers doen alleen al mee om te genieten van de traditionele en zeer voedzame lunch bij De Radstake, die net als de pannenkoeken doorspekt is, maar dan met visserslatijn, en heel veel humor. In het a.s. voorjaar staat de volgende BBVVD op het programma.
29 november 2015: De eerste snoekactiviteit van dit winterseizoen

Op 29 november 2015 stond de eerste snoekactiviteit van dit winterseizoen op het programma. We waren uitgenodigd door niemand minder dan Dutch Mister Pike: Ad Swier*), om te komen snoeken in het Sallandse, en wel in de Soester Wetering. We kwamen samen in ’t Praothuus in Wijhe, waar we onder het genot van een kopje koffie alvast de uitgelezen selectie streamers van Ad konden bewonderen. Het water lag er prachtig bij en zag er zeer snoekerig uit, maar bereidde ons toch de nodige Swierigkeiten… Het lukte namelijk alleen Alard om een snoek te vangen. De lunch en het naopraoten in ’t praothuus waren gezellig en humoristisch, dus typisch Last Hope. Ad had nog een verrassing voor de club en de winnaar van de dag in petto, ze kregen een prachtig kunstwerk mee naar huis. En bovendien de uitnodiging om het volgend jaar in de polder Mastenbroek nog een dunnetjes over te komen doen.

*) Ad Swier is beeldend kunstenaar, initiatiefnemer van de Nederlandse Fly-Fairs, redacteur van “De Nederlandse Vliegvisser” en auteur van de internationale bestsellers: “Passion for Pike” en “A World of Pike Flies”.
December 2015: Artikel Lasthope vliegen in VNV winternummer

Begin december 2015. Dat de artikelen in ons onvolprezen clubblad de Last Hope Messenger van hoge kwaliteit zijn wisten we zelf natuurlijk allang. Maar nu zijn ze ook door de Vereniging Nederlandse Vliegvissers ontdekt.
In het winternummer van De Nederlandse Vliegvisser, een super dikke bindspecial, is een prachtartikel van ons lid Jan van den Boogaard opgenomen; de fullcolour foto’s zijn van Jan Kamman. Het is zes pagina’s lang en een echt bewaarverhaal, over de favoriete voornvliegen van Last Hopers. En die vliegen worden op onze clubavonden gebonden, en op onze BBVVD’s worden ze met succes ingezet.
20 december 2015: Snoeken Arnhem Zuid

Waar is de tijd gebleven dat we in de derde week van december glibberend over de sneeuw de grachten en vijvers in Arnhem Zuid afvisten op zoek naar hongerige snoek?? Vandaag was het 14°C, de rietvoorns slurpten kriebelmuggen van de wateroppervlakte en er bloeiden madeliefjes in het gazon… het leek wel lente! Daar sta je dan met je lange “eightweight”, zware “weightforward” vliegenlijn, 30honderdste leader met stalen onderlijn en een streamer van 20 cm. Een licht “three- fourweightje” met een droog “mugje” maatje 18 aan een 10honderdste tipje leek meer op zijn plaats geweest.
Het was hard werken, de snoek leek aan de bodem vastgegroeid en verwoede pogingen van 12 fanatieke Last Hopers leverde amper vis op. Niettemin had Tom een “losser” en vingen Gijs (2) en Clarens de enige twee snoeken (snoekjes) van de dag. Samen snoeken levert niet altijd de meeste vis op, maar is bij Last Hope altijd heel gezellig. Met name de traditionele lunch van snert, bruine bonensoep en katenspek, alles op smaak gemaakt met sambal, is een van de highlights van deze decemberactiviteit.
En, bekijks hadden we ook genoeg, op koopzondag, midden op de parkeerplaats van de meubelboulevard.
 

 

 

 

<< Vorige | Volgende >>