Messenger

De “Last Hope Messenger” is een interessant en informatief clubmagazine, met aantrekkelijke artikelen over vliegvissen en vliegbinden, met besprekingen van vliegbind- en vliegvisboeken, met stekkeninformatie, enz. De “Messenger” besteedt ook veel aandacht aan de diverse clubactiviteiten en het reilen en zeilen van de vereniging. De “Messenger” verschijnt 4 keer per jaar, en is gemiddeld 40 pagina’s dik. Heel veel clubleden dragen bij met interessante verhalen over vakanties en kortere of langere vistrips.

De redactie wordt gevormd door:

Hoofdredacteur: Jan van den Boogaard

Vormgever: Clarens TrouerbachDe Messenger komt gedurende het jaar uit in de maanden maart, mei, september en december. Uiterste deadline voor het aanleveren van kopij is de laatste dinsdag van de voorgaande maand.


Mail de Zet javascript aan voor email-adres voor aanleveren kopij.